Privacy

Prelucrarea datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Date colectate

Datele cu caracter personal colectate de site-ul nostru sunt date de ordin tehnic precum:

Cum folosim datele colectate

Datele colectate sunt folosite pentru analize tehnice ale site-ului.

Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (de exemplu informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală)

Cum si cui divulgam datele dumneavoastra cu caracter personal

Nu vindem datele dumneavoastra cu caracter personal unor alte terte parti.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

Fisiere de tip Cookie si widgeturi de comunicare sociala

MagazineLocale.ro utilizează fișiere de tip Cookie pentru a vă distinge de ceilalți Utilizatori. Acest lucru ne ajută să vă oferim o experiență bună atunci când navigați pe site și ne permite, de asemenea, să ne îmbunătățim site-ul. Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat prin setările din browserul dumneavoastră. Pentru informații detaliate despre fișierel de tip Cookie pe care le folosim, cât timp le folosim și despre scopurile pentru care le folosim, consultați Politica noastră privind fișierele de tip cookie "despre cookies".

MagazineLocale.ro include funcții de comunicare socială, cum ar fi buton Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn sau Youtube. Aceste funcții pot colecta informații despre dumneavoastră, cum ar fi adresa IP și website-urile pe care le vizitați, și pot seta un fișier de tip cookie pentru a îi permite să funcționeze corect. Prelucrarea acestor informații prin intermediul interacțiunilor cu aceste caracteristici este guvernată de nota de informare/politica privind confidențialitatea a companiei care le furnizează.

Citeste si >Despre cookies.
Informații

Serviciu de listare oferit gratuit.
#stauacasă și cumpăr online.

Informatii
© MagazineLocale.Ro 2024 - Magazine și afaceri locale cu livrări la domiciliu.
Pentru o buna functionare, acest site foloseste cookies.